vrijwilligers

De Klabbe wordt gedragen door de inzet van enthousiaste vrijwilligers

die zich betrokken voelen en affiniteit hebben met het multifunctioneel centrum “De Klabbe”.