Web Analytics

subsidie
subsidie

Het project om de jeugd van de basisscholen kennis te laten maken met de beiaard is verder uitgewerkt. In samenwerking met de st. Michaelschool, het CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de Stichting Erfgoedpartners is er een subsidie verkregen van € 4550, = voor de realisatie.

3d scan vervolg
3d scan vervolg

De in eerste instantie door de studenten van de Stendenhogeschool te Leeuwarden gemaakte 3D-scan van de kerk en toren heeft toch nog een vervolg gekregen.

sint martinus film
sint martinus film

Samen met de Vereniging Vrienden van de Martinikerk een speciale Sint Martinus-film gemaakt. In deze educatieve film is o.a.de beiaardier te zien op het democarillon en op onze grote beiaard met veel uitleg voor de jeugd. Deze film is op 11 november uitgezonden door OOG-TV.

3d puzzel
3d puzzel

Een andere geslaagde actie is de uitgifte van een 3D-puzzel waarmee een zeer exacte kopie van de Martinitoren en -kerk te maken is. De puzzel is op 28 sept. officieel aangeboden aan de Commissaris van de Koning de heer René Paas.

fries volkslied
fries volkslied

Aan het einde van het jaar ontstond naar aanleiding van een verzoeknummeractie van RTV Noord een mediahype omdat in dat kader het Friese volkslied op de Groningse Martini werd gespeeld.

3 gast beiaardiers
3 gast beiaardiers

Drie Gastbeiaardiers hebben in juli en augustus gespeeld tijdens de vakantie van onze vast beiaardier Auke de Boer: Vincent Hensen, Jan Bezuijen en Marc van Eyck ( België ) hebben toen op de zaterdagen gespeeld.

rolling stones
rolling stones

De tentoonstelling van de Rolling Stones in het Groninger Museum is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Onze beiaardier heeft een programma met nummers van de Stones gespeeld tijdens de opening. Daar is zowel in de regionale en landelijke pers, als op radio en tv enorm veel aandacht voor geweest. Het filmpje hiervan werd via de sociale media ( Facebook) gedeeld door Mick Jagger , die de naam van de beiaardier Auke de Boer noemde, en dat was in de gehele wereld te zien!

75 jaar bevrijding
75 jaar bevrijding

Er zijn speciale programma’s gespeeld voor de viering van de 75-jarige bevrijding en de capitulatie van Japan op 15 aug. 1945, maar ook bij de presidentsverkiezing in de USA.

pasen
pasen

Rond Pasen is speciale passietroostmuziek gespeeld. Ook is meegedaan aan de landelijke actie You ‘ll never walk alone. Het overlijden van Vera Lynn heeft aandacht gekregen.

corona virus
corona virus

De pandemie die is ontstaan door het coronavirus heeft ook ons parten gespeeld, maar onze beroemde Hemonybeiaard is dit jaar veel bespeeld en alle beiaardiers hebben een druk topjaar gehad. We konden ons carillon laten klinken omdat dit een van de weinige muziekinstrumenten is, die niet wordt bespeeld in een concertzaal met publiek.

verborgen verleden
verborgen verleden

We konden ook meeliften met de publiciteit rond de tv-uitzending “Verborgen verleden “ die op 29 nov. werd uitgezonden en waar de beiaard een belangrijke rol in vervulde.

timmermanszolder
timmermanszolder

Op 21 juni is de geheel nieuw ingerichte Martinitoren feestelijk in gebruik genomen. De zgn. timmermanszolder is veranderd in een voorlichtingscentrum. Op 22 juni heeft de VVV gebruik gemaakt van onze mini -Martinitoren om de heropening extra luister bij te zetten

sour times
sour times

Ook weet men de beiaard steeds vaker te vinden voor een muzikale medewerking. Zo was er bij het festival Eurosonic/Noorderslag een bespeling met louter popmuziek en werd er met de band EUT een clip gemaakt met hun nummer “Sour times”

extra concerten
extra concerten

Dit jaar konden weer 10 extra beiaardconcerten worden gegeven. Wij hebben ook een extra concert gegeven bij het afscheid van burgemeester Den Oudsten op 29 sept. Dat was in combinatie met koperblazers die opgesteld stonden op het dak van het VVV-gebouw op de Grote Markt.

statuten
statuten

De statuten van de stichting die dateren van 1985 zijn gemoderniseerd.