De functie van de sociaal beheerder van het MFC

Binnen het MFC loopt sociaal beheerder Johan Werkman rond.
Maar wat doet Johan nou precies?
Johan is in dienst bij Kwartier Zorg & Welzijn, is mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis, zoals de inkoop, verhuur van zalen, werven en ondersteunen van vrijwilligers die in het dorpshuis actief zijn en zorgen voor de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers.
Ook is Johan heel actief bezig om van het MFC een centrum te maken die voor iedere inwoner van Foxhol iets te bieden heeft. Zo organiseert en ondersteunt hij informatieve, leuke en leerzame activiteiten voor diverse groepen in Foxhol: jongeren, volwassenen, mensen met beperkingen en ouderen.
Ook zorgt de sociaal beheerder voor een goede samenwerking met de W.A. Scholtenschool die ook in het MFC gehuisvest is, en met de diverse verenigingen die zich inzetten in het dorp om de leefbaarheid en het woonplezier in Foxhol te bevorderen.Het dorpshuis heeft een huiskamerfunctie voor de wijk. Het dorpshuis wil graag dat mensen hier gastvrij worden ontvangen en een gezellige tijd hebben. De sociaal beheerder heeft hierin een belangrijke sociale rol.
Hij biedt een luisterend oor en kan indien gewenst of nodig (professionele) hulp inschakelen vanuit zijn netwerk bij zijn werkgever Kwartier Zorg & Welzijn.
Ook is Johan betrokken bij het opzetten van een Wijk Informatie Servicepunt waar bewoners van Foxhol terecht kunnen voor vragen aan de gemeente of andere problemen waar u tegenaan loopt.
Tel nr 0646517101
beheerder